Seminarji in delavnice


Ustvarjajmo z naravnimi materiali
Z malo domišljije in praktičnih spretnosti lahko naravni materiali zaživijo v popolnoma novi vlogi. Pogosto potrebujemo za to le dobro opazovanje na sprehodu in malo spretnosti v delavnici. Ne seminarju bodo udeleženci pridobili nove ideje za delo z darovi narave: lesom, plodovi, semeni, listjem ipd. Tovrstne dejavnosti so še posebej primerne za mestne šole, pri katerih je stik z naravo okrnjen.

Izdelava voščilnic
Voščilnice še posebno ročno izdelane so v današnjem času elektronskih sporočil vedno redkejša, zato pa toliko bolj pomembna komunikacija med ljudmi. S spoznavanjem tehnik likovnega izražanja pri izdelavi voščilnic, otroci spoznavajo možnost za ohranjanje te plemenite veščine komuniciranja.
Na delavnici udeleženci spoznajo različne tehnike likovnega ustvarjanja, primerne za izdelavo voščilnic.

Praznične ustvarjalnice - mešane tehnike
Praznični čas ob koncu leta je z darili in dekoracijo še bolj prazničen. Ročno izdelano darilo ima za darovalca in obdarovanca še poseben čar. Namen seminarja je prikazati možnosti za izdelavo drobnih božičnih daril iz domače delavnice, praznične dekoracije, uporabnih in okrasnih izdelkov.

Izdelava vitraža
Vitraž je izdelek sestavljen iz barvnih stekel med seboj povezanih s svinčenimi trakovi. Umetnost vitraža temelji na svetlobnih učinkih, ki jih ustvari svetloba na barvnih steklenih ploskvah. Zato se ta umetnost imenuje tudi slikanje s svetlobo. Na seminarju udeleženci spoznajo zgodovino vitraža, materiale in pripomočke za delo in na praktičnih primerih osvojijo tiffany tehniko.

Odpadni materiali v novi podobi
Delavnica je namenjena učiteljem/vzgojiteljem, ki želijo na drugačen način otrokom približati skrb za naravo, jih ekološko osvestiti ter jih naučiti odgovornega ravnanja z okoljem, naravo in odpadnimi materiali. Udeleženci se na delavnici seznanijo z odpadnimi materiali iz vsakdanjega življenja in prepoznavanjem njihovih oblik za nadaljnje kreativno preoblikovanje. Spoznajo različne tehnike in izdelajo okrasne in ponovno uporabne izdelke.

Velikonočne delavnice
Delavnica je namenjena tistim, ki želijo spoznati različne materiale za ustvarjanje, nove tehnike oblikovanja in izdelavo različnih pisanic in okrasnih izdelkov. Delavnica je sestavljena iz dveh ločenik popoldanskih delov.

Papirne pustolovščine
Cilje delavnice je seznaniti udeležence z novimi tehnikami za doseganje uspešnejšega likovnega izražanja in možnostih obogatitve ustvarjalnega prostega časa v šoli in vrtcu. Seznanimo jih s papirjem kot kiparskim materialom in možnostmi ustvarjanja. Udeleženci spoznajo materiale, pripomočke in tehnike za preoblikovanje papirja, njegovo krašenje in izdelajo izdelke.

Punčke iz cunj
Punčke iz cunj so igrače, ki jih poznajo otroci po vsem svetu. Večino med njimi spremljajo že od rojstva, v različnih oblikah pa delajo družbo otrokom v različnih starostnih obdobjih.
Na delavnici spoznajo udeleženci različne tehnike izdelave punčk iz ostankov blaga, volne, filca, tkanine, ki jo poslikajo in izdelajo različne izdelke.

Lutkovna ustvarjalnica
Udeleženci spoznajo lutko kot specifično izrazno sredstvo, kot umetelno izdelano figuro, ki predstavlja osebo ali žival v okviru različnih predstavitev. Cilje delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami lutk. V praktičnem delu spoznajo tehnike njihove izdelave in dodelave, materiale in pripomočke ter možnosti za doseganje otrokovega uspešnejšega izražanja in večje likovne kreativnosti.

Mojstrovine iz časopisa
Udeležence seznanimo s papirjem kot kiparskim materialom in možnostmi ustvarjanja, spoznajo materiale, pripomočke in preproste tehnike za preoblikovanje papirja. Poleg izdelave izdelkov je pomembno tudi njihovo krašenje. Udeleženci spoznajo različne vrste barv za poslikavo in tehnike, ki jih osvojijo v praktičnem delu seminarja: slikanje, krašenje z reliefno tehniko, patiniranje.

Pomladanske delavnice
Delavnica je namenjena učiteljem/vzgojiteljem, ki želijo na drugačen način otrokom približati naravo v urbanih središčih. S kreativnim ustvarjanjem in izdelavo domiselnih izdelkov se udeleženci naučijo izdelati izdelke s katerimi polepšajo šolske vrtove, gredice, dvorišča, balkone in okenske police.
Udeleženci se na delavnici seznanijo in praktično preizkusijo različne materiale in tehnike poslikave lesa, lončevine ter izdelajo številne izdelke.

Preproste stvari za male dlani
Delavnica je namenjena vzgojiteljem/učiteljem mlajših otrok in tistih manj spretnih. Udeleženci bodo spoznali preproste likovne tehnike in tehnike oblikovanja oz. ustvarjanja uporabnih in okrasnih predmetov.

Poletne delavnice
Delavnica je namenjena učiteljem in vzgojiteljem, ki želijo na drugačen način otrokom približati naravo ob morskem obrežju, popestriti letovanje otrok in šole v naravi. Udeleženci se seznanijo z naravnimi materiali, ki jih najdemo na morski obali in prepoznavanjem njihovih oblik in tehnik za nadaljnje kreativno preoblikovanje. Izdelajo uporabne in dekorativne izdelke z morsko tematiko.

Mozaik
Delčki tvorijo celoto – mozaik je dekorativna umetnost, je povezan vzorec ali podoba, sestavljena iz mnogih majhnih koščkov kamna, stekla, ali keramike, pravilnih ali nepravilnih oblik.
Na seminarju  udeleženci spoznajo mozaik kot  umetnost, materiale in pripomočke  za izdelavo mozaika in na praktičnih primerih osvojijo različne mozaične tehnike.

Polstenje in filcanje volne
Seminar je namenjen vsem, ki želijo osvojiti eno najstarejših tehnik obdelave tekstila, ročno polstenje volne. Udeleženci se bodo spoznali z osnovami polstenja, filcanja in izdelavo okrasnih ter uporabnih predmetov.
Udeleženci se na delavnici seznanijo z vrstami volne, ki so namenjene mokremu polstenju volne in tehniki filcanja suhe volne. Spoznajo materiale potrebne za delo, pripomočke in različne tehnike obdelave.
Tehnika polstenja in filcanja je zaradi svoje narave uporabna tudi v psihoterapevtske namene.

Pravljične ustvarjalnice 
Mali umetniki potrebujejo vedno nove izzive. Raziskujejo in prežijo na priložnosti za spoznavanje sveta okoli sebe. Njihova vnema in ustvarjalnost sta neizmerni. Spodbujajmo jih in jim pomagajmo razvijati spretnosti, uporabljati domišljijo in njihovim pravljičnim junakom pričarati podobe.
Cilje delavnice je seznaniti udeležence z novimi tehnikami za doseganje uspešnejšega likovnega izražanja in večje kreativnosti mlajših otrok, predvsem predšolskih otrok in učencev v prvi triadi. V praktičnem delu bodo udeleženci ustvarjali na teme različne slovenskih in svetovnih pravljic. Tehnike so primerne tudi za manj spretne in najmlajše.